Grupputveckling och individutveckling

Aktivera arbetar med individen i gruppen och vi vill ge förutsättningar för upplevelse, utveckling och livskvalitet. Detta gäller i allra högsta grad för vårt arbete i olika grupputvecklingsprogram.

Kanske vill du ge din arbetsgrupp utrymme för en trevlig stund tillsammans eller vill att ni tar itu med något specifikt?
Kanske vill ni ha möjlighet att se varandra utanför kontoret eller lösa något som tar mycket energi?

När det gäller grupputveckling arbetar vi oftast utomhus med upplevelsebaserad pedagogik. All fakta processas aktivt av deltagarna på plats, ju mer tid vi har till vårt förfogande desto större utrymme finns att förmedla förståelse för det som händer och sker.

Skräddarsydda arrangemang

I samtal med dig tar vi fram ett förslag på hur era timmar eller dagar skulle kunna se ut. Alla arrangemang skräddarsys utifrån era förutsättningar och önskemål. Oavsett om du väljer att komma till oss eller väljer ett mobilt arrangemang är övningarna upplagda så att en mängd olika egenskaper i gruppen kommer till användning. Teori och praktik blandas med lek och allvar. Vi tycker det är viktigt att skratta!

Våra förslag på upplägg bottnar i erfarenheter av arbetslivet – i form av bl.a. arbete som ledare och arbete under svår press. Vi har arbetat med upplevelsebaserad pedagogik för gruppers utveckling i 15 år. Mycket av vår teoretiska plattform bygger på Will Schutz arbeten om gruppers och individers utveckling. Vi berättar gärna mer om vad det innebär om du kontaktar oss.

Grupputveckling och individutveckling
Grupputveckling och individutveckling

The Human Element

Vi gör också program som utgår ifrån den mänskliga faktorn eller ”The Human Element”. Du kan ta del av verktygen i ”The Human Element” under ett längre seminarium eller vid flera mindre. Bäst resultat får du förstås med återkommande seminarium under längre tid.

Kort video om ”The Human Element”:

Exempel på upplägg

Vi gör också andra typer av utbildningar och föreläsningar, de mest populära är:

 

  • Stresshantering – kunskap och vetenskapliga fakta blandas med konkreta åtgärder och praktiska handlingsplaner
  • Kvinnligt och manligt i ledarskapet
  • Livsstilsutbildning för föräldrar i karriären
  • Coaching och mental träning
  • Ökad självkännedom och större självaktning
  • Glödvandring – vår populäraste aktivitet just nu, som utvecklar både individen och gruppen

Kontakt och bokning

Vi tror att varje människa, och därmed att varje grupp, är unik. Vi skräddarsyr därför alla arrangemang. Vi hjälper dig även med hela arrangemanget och upplägget kring lokaler, boende och mat.

På Aktivera är det Jessica som är ansvarig för de här programmen, henne når du på 070-499 03 88 eller genom att skicka ett mail till jessica@aktivera.se.