Grupp & Individutveckling

När du har kommit så här långt så vet du nog att aktivera arbetar med individen i gruppen och att vi vill ge förutsättningar för upplevelse, utveckling och livskvalitet. Detta gäller i allra högsta grad för vårt arbete i olika grupputvecklingsprogram. Kanske vill du ge din arbetsgrupp utrymme för en trevlig stund tillsammans eller vill att ni tar itu med något specifikt. Kanske vill ni ha möjlighet att se varandra utanför kontoret eller lösa något som tar mycket energi. I samtal med dig tar vi fram ett förslag på hur era timmar eller dagar skulle kunna se ut. Alla arrangemang skräddarsys utifrån era förutsättningar och önskemål.

När det gäller grupputveckling arbetar vi oftast utomhus med upplevelsebaserad pedagogik. All fakta processas aktivt av deltagarna på plats, ju mer tid vi har till vårt förfogande desto större utrymme finns att förmedla förståelse för det som händer och sker. 

Våra förslag på upplägg bottnar i erfarenheter av arbetslivet - i form av bl a arbete som ledare och arbete under svår press. Vi har arbetat med upplevelsebaserad pedagogik för gruppers utveckling i 15 år. Mycket av vår teoretiska plattform bygger på Will Schutz arbeten om gruppers och individers utveckling. Vi berättar gärna mer om vad det innebär om du kontaktar oss. 

Oavsett om du väljer att komma till oss eller väljer ett mobilt arrangemang är övningarna upplagda så att en mängd olika egenskaper i gruppen kommer till användning. Teori och praktik blandas med lek och allvar. Vi tycker det är viktigt att skratta!

Vi gör också program som utgår ifrån den mänskliga faktorn eller "The Human Element". Du kan ta del av verktygen i "The Human Element" under ett längre seminarium eller vid flera mindre. Bäst resultat får du förstås med återkommande seminarium under längre tid. Klicka här för en kort video. Kontakta oss så får du veta mer. 

 Vi gör också andra typer av utbildningar och föreläsningar, de mest populära är på temat: